drukuj

2014-10-31 13:57:09

Lista rankingowa kandydatów do IV edycji projektu "Nowe rozdanie"


Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem informuje, że sporządzona została lista rankingowa kandydatów do IV edycji projektu "Nowe rozdanie".


Z osobami, które zakwalifikowały się do IV edycji projektu, Urząd skontaktuje się w najbliższym czasie.

Informacje o artykule

Zredagował(a): Bartłomiej Szczerba
Data powstania: 31.10.2014 13:57
Liczba wyświetleń: 9995

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik lista rankingowa_4 edycja.pdf Lista rankingowa - IV edycja 2014-10-31 13:57:46 Szczerba Bartłomiej
drukuj

2014-10-01 14:15:55

Spotkanie informacyjne - nabór do IV edycji projektu "Nowe rozdanie"


Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem uprzejmie informuje, że w dniu 8 października 2014 r. (środa) o godz. 14.00 odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące naboru uczestników do projektu "Nowe rozdanie".


Spotkanie będzie mieć miejsce w Centrum Aktywizacji Zawodowej (ul. Ks. Stolarczyka 12), w sali szkoleniowej (pokój nr 6).
Na spotkanie zapraszamy osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zakopanem, w wieku powyżej 50 roku życia, zainteresowane udziałem w projekcie.

Informacje o artykule

Zredagował(a): Bartłomiej Szczerba
Data powstania: 01.10.2014 14:15
Liczba wyświetleń: 20748
drukuj

2014-09-23 09:33:22

Ogłoszenie o naborze wniosków o sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego


Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem, ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego osób w wieku 45 lat i więcej, będących pracownikami lub pracodawcami.

Środki KFS, które są w dyspozycji PUP Zakopane, mogą być przeznaczone, na finansowanie następujących działań w ramach kształcenia ustawicznego:

·  określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS;

·  kursy i studia podyplomowe realizowanie z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;

·  egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;

·  badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu;
·  ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Starosta może przyznać środki z KFS na sfinansowanie kosztów, o których mowa wyżej w wysokości 80% tych kosztów, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika, a w przypadku mikroprzedsiębiorstw w wysokości 100%, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Środki z KFS przyznane pracodawcy na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego stanowią pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Pracodawca, który ma siedzibę albo miejsce prowadzenia działalności na terenie powiatu tatrzańskiego, zainteresowany uzyskaniem środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców, powinien złożyć wniosek w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zakopanem .

Wniosek można pobrać w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej: http://www.pupzakopane.pl/kat/id/104

Wnioski pracodawców, będą rozpatrywane zgodnie z kolejnością ich wpływu i w terminie 30 dni od dnia ich złożenia, do limitu wysokości posiadanych środków finansowych, przeznaczonych na realizację zadania.W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, starosta zawrze z pracodawcą umowę o finansowanie działań, obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

Dodatkowe pytania prosimy kierować: tel. 18 20 217 88 lub email: mkosmowska@pup.zakopane.org.pl

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dziennik Ustaw rok 2013 poz. 674 ze zm.),

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (Dziennik Ustaw rok 2014 poz. 639).


Informacje o artykule

Zredagował(a): Bartłomiej Szczerba
Data powstania: 23.09.2014 09:33
Liczba wyświetleń: 26339
drukuj

2014-09-18 09:34:58

Nabór do projektu "Nowe rozdanie" - 4 edycja


Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem ogłasza IV nabór do projektu "Nowe rozdanie", adresowanego do osób bezrobotnych w wieku powyżej 50 lat.Nabór będzie prowadzony w okresie od 1 do 17 października 2014 r. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, w okresie wskazanym powyżej, powinny złożyć na dzienniku podawczym Urzędu (sekretariat - pokój nr 8) wypełniony formularz rekrutacyjny, według wzoru zamieszczonego poniżej.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępny jest pod adresem: http://www.pupzakopane.pl/art/id/369

Informacje o artykule

Zredagował(a): Bartłomiej Szczerba
Data powstania: 18.09.2014 09:34
Liczba wyświetleń: 26421
drukuj

2014-06-27 14:53:29

Lista rankingowa kandydatów do III edycji projektu "Nowe rozdanie"


Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem informuje, że sporządzona została lista rankingowa kandydatów do III edycji projektu "Nowe rozdanie".


Z osobami, które zakwalifikowały się do III edycji projektu, Urząd skontaktuje się w najbliższym czasie.

Informacje o artykule

Zredagował(a): Bartłomiej Szczerba
Data powstania: 27.06.2014 14:53
Liczba wyświetleń: 66033

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik lista rankingowa_3 edycja.pdf Lista rankingowa - III edycja 2014-06-30 10:37:07 Szczerba Bartłomiej
drukuj

2014-06-17 14:29:34

Ogłoszenie


W dniu 20 czerwca 2014 r. (piątek) Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem będzie nieczynny.

Informacje o artykule

Zredagował(a): Bartłomiej Szczerba
Data powstania: 17.06.2014 14:29
Liczba wyświetleń: 70158
drukuj

2014-06-06 09:29:00

Małopolski Dzień Uczenia się


Od 6 do 8 czerwca w całej Małopolsce odbędzie się prawie 90 imprez, które pokażą, że uczenie się jest naprawdę przyjemne. Czekają bezpłatne konsultacje, warsztaty, pokazy, konkursy, szkolenia i rozgrywki gier edukacyjnych. Wszystko to w ramach IV Małopolskiego Dnia Uczenia się, którego koordynatorem jest Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Już po raz czwarty będziemy obchodzić Małopolski Dzień Uczenia się. Z tej okazji – jak co roku – instytucje publiczne i prywatne z całego regionu stanęły ramię w ramię, aby przygotować dla mieszkańców bogatą ofertę edukacyjną. W tym roku wydarzenie organizowane jest pod hasłem: „Wiedza, umiejętności, kompetencje społeczne”.

 

Wiedza – bo we współczesnym świecie liczy się przede wszystkim umiejętność zdobywania informacji, a także oddzielania tych wartościowych od tych bez znaczenia. Wiedzy poświęcone będą m.in. warsztaty Twoja wiedza – Twój sukces w Bochni, Na własny rachunek – seminarium na temat pozyskiwania środków na założenie własnej firmy w Kętach,  a także Od roweru do dreamlinera – mechanik wszystko naprawi!, czyli konkurs wiedzy technicznej w Krakowie.

 

Umiejętności – bo warto wiedzieć, co umiemy i czego powinniśmy się nauczyć, a także pamiętać o tym, że wszystko, czego się nauczyliśmy, może nam się kiedyś przydać. Dlatego na przykład w Rabce Zdroju będzie można wziąć udział w Turnieju szachowym o Wielki Puchar Czekoladowy, w Libiążu – w treningu gospodarowania budżetem domowym, a w Krakowie – w warsztatach programowania.

 

I wreszcie kompetencje społeczne – bo równie ważne jak wiedza i umiejętności zawodowe są też na przykład umiejętności komunikowania się, negocjowania, pracy w grupie czy zarządzania zespołem. W Krakowie zapraszamy m.in. na szkolenie Niezbędnik podróżnika na temat komunikacji międzykulturowej, a także na warsztat dotyczący rozwiązywania problemów w grupie, czy szkolenie Master of time – zarządzaj czasem swoim i innych.

To tylko niektóre z propozycji przygotowanych z okazji IV Małopolskiego Dnia Uczenia się.

W całej Małopolsce odbędzie się prawie 90 imprez. Będzie można wziąć w nich udział również w Andrychowie, Brzesku, Dobczycach, Limanowej, Myślenicach, Nowym Sączu, Nowym Targu, Olkuszu, Oświęcimiu, Proszowicach, Suchej Beskidzkiej, Tarnowie i Żabnie. Uczniowie i studenci, osoby pracujące i bezrobotne oraz seniorzy, a więc każdy, kto tylko ma ochotę przekonać się, że uczenie jest naprawdę przyjemne, znajdzie w ofercie Małopolskiego Dnia coś dla siebie.

 

Zobacz, co będzie się działo w twoim mieście:

·         6 czerwca

·         7 czerwca

·         8 czerwca.

Pamiętajcie! Na niektóre wydarzenia trzeba się zapisać – więcej na ten temat w programie. Śledźcie też profil www.facebook.com/dzienuczenia.

Koordynatorem IV Małopolskiego Dnia Uczenia się jest Województwo Małopolskie – Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Wydarzenie objął honorowym patronatem Marek Sowa – Marszałek Województwa Małopolskiego.

Informacje o artykule

Zredagował(a): Bartłomiej Szczerba
Data powstania: 06.06.2014 09:29
Liczba wyświetleń: 73544
drukuj

2014-06-02 15:16:50

Spotkanie informacyjne - nabór do III edycji projektu


Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem uprzejmie informuje, że w dniu 5 czerwca 2014 r. (czwartek) o godz. 14.00 odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące naboru uczestników do projektu "Nowe rozdanie".Spotkanie będzie mieć miejsce w Centrum Aktywizacji Zawodowej (ul. Ks. Stolarczyka 12), w sali szkoleniowej (pokój nr 6).
Na spotkanie zapraszamy osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zakopanem, w wieku powyżej 50 roku życia, zainteresowane udziałem w projekcie.

Informacje o artykule

Zredagował(a): Bartłomiej Szczerba
Data powstania: 02.06.2014 15:16
Liczba wyświetleń: 75391
drukuj

2014-05-06 13:17:15

Nabór do projektu "Nowe rozdanie" - 3 edycja


Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem ogłasza III nabór do projektu "Nowe rozdanie", adresowanego do osób bezrobotnych w wieku powyżej 50 lat.


Nabór będzie prowadzony w okresie od 2 do 13 czerwca 2014 r. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, w okresie wskazanym powyżej, powinny złożyć na dzienniku podawczym Urzędu (sekretariat - pokój nr 8) wypełniony formularz rekrutacyjny, według wzoru zamieszczonego poniżej.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępny jest pod adresem: http://www.pupzakopane.pl/art/id/369

Informacje o artykule

Zredagował(a): Bartłomiej Szczerba
Data powstania: 06.05.2014 13:17
Liczba wyświetleń: 86615

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Załącznik 1 - formularz rektutacyjny_.doc Formularz rekrutacyjny 2014-05-06 13:18:24 Szczerba Bartłomiej
drukuj

2014-04-01 14:52:16

Projekt "Każdy ma swoją szansę"


Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem informuje o możliwości wzięcia udziału w projekcie "Każdy ma swoją szansę", współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych, zamieszkujących na terenie następujących gmin: Zakopane, Biały Dunajec lub Bukowina Tatrzańska, pozostających w ewidencji Urzędu nieprzerwanie przez okres co najmniej 24 miesięcy.

W ramach projektu przewiduje się:
1) indywidualną diagnozę i poradnictwo zawodowe,
2) wsparcie psychologiczno-motywacyjne,
3) szkolenia zawodowe,
4) staże zawodowe,
5) pośrednictwo pracy.

Szczegółowych informacji o projekcie udziela p. Aneta Bachleda (Centrum Aktywizacji Zawodowej, ul. Ks. Stolarczyka 12, pokój nr 4, tel. 18 20 154 79 wew. 106), www.pupzakopane.pl/kat/id/100

Informacje o artykule

Zredagował(a): Bartłomiej Szczerba
Data powstania: 01.04.2014 14:52
Liczba wyświetleń: 101789
drukuj

2014-03-24 15:14:02

Projekt "Pokonać niemożliwe do pokonania"


Powiatowy Urząd Pracy informuje o projekcie "Pokonać niemożliwe do pokonania", realizowanym przez Fundację Ekspert-Kujawy.

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych do 30 roku życia, zarejestrowanym w urzędzie pracy od co najmniej 2 lat.

Więcej informacji jest dostępnych pod adresem: http://fundacja.ekspert-kujawy.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=4354&Itemid=1280

Informacje o artykule

Zredagował(a): Bartłomiej Szczerba
Data powstania: 24.03.2014 15:14
Liczba wyświetleń: 100269
drukuj

2014-03-10 14:31:19

PLAN SZKOLEŃ NA 2014 ROK


PLAN SZKOLEŃ - WYKAZ SZKOLEŃ PRZEWIDYWANYCH DO REALIZACJI W ROKU KALENDARZOWYM 2014, z uwzględnieniem środków finansowych przewidzianych na finansowanie kosztów szkolenia.

Informacje o artykule

Zredagował(a): Anna Krzeptowska-Sabała
Data powstania: 10.03.2014 14:31
Liczba wyświetleń: 106207

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Plan szkolen na 2014.pdf Plan szkoleń na 2014 rok 2014-03-10 14:29:46 Krzeptowska-Sabała Anna
drukuj

2014-02-28 14:51:45

Lista rankingowa kandydatów do II edycji projektu "Nowe rozdanie"


Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem informuje, że sporządzona została lista rankingowa kandydatów do II edycji projektu "Nowe rozdanie".


Z osobami, które zakwalifikowały się do II edycji projektu, Urząd skontaktuje się w najbliższym czasie.

Informacje o artykule

Zredagował(a): Bartłomiej Szczerba
Data powstania: 28.02.2014 14:51
Liczba wyświetleń: 110771

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik lista rankingowa_2 edycja_ost.pdf Lista rankingowa - 2 edycja 2014-02-28 14:52:02 Szczerba Bartłomiej
drukuj

2014-02-17 14:41:07

Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej


Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza na szkolenia z zakresu zakładania i prowadzenia podmiotów ekonomii społecznej.

Więcej informacji jest dostępne pod adresem: http://fundacja.e-gap.pl/mowes/

Informacje o artykule

Zredagował(a): Bartłomiej Szczerba
Data powstania: 17.02.2014 14:41
Liczba wyświetleń: 116432
drukuj

2014-02-13 15:18:27

Informacja o możliwości wzięcia udziału w kursach komputerowych - aktualizacja


Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem, na prośbę instytucji realizujących projekty współfinansowane ze środków PO KL, informuje o możliwościach wzięcia udziału w kursach komputerowych.

Szczegółowe informacje są dostępne na następujących stronach internetowych:

http://pro-publico.pl/ecdl/

http://www.itk.krakow.pl/

http://www.persona.edu.pl/

http://www.eumiejetnosci.efsart.eu/

http://www.akademiae.efsart.eu/

http://fundacja.ekspert-kujawy.pl/index.php/?option=com_content&task=blogcategory&id=293&Itemid=1236

Informacje o artykule

Zredagował(a): Bartłomiej Szczerba
Data powstania: 13.02.2014 15:18
Liczba wyświetleń: 125100
drukuj

2014-02-10 13:31:48

Informacja o projekcie "Modelowa adaptacja do zmian na małopolskim rynku pracy"


Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem informuje o możliwości wzięcia udziału w projekcie "Modelowa adaptacja do zmian na małopolskim rynku pracy".

Dodatkowe informacje są dostępne pod adresem: http://www.zarzadzajzmiana.pl/

Informacje o artykule

Zredagował(a): Bartłomiej Szczerba
Data powstania: 10.02.2014 13:31
Liczba wyświetleń: 119159
drukuj

2014-01-31 12:35:55

Spotkanie informacyjne - nabór do II edycji projektu


Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem uprzejmie informuje, że w dniu 6 lutego 2014 r. (czwartek) o godz. 11.00 odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące naboru uczestników do projektu "Nowe rozdanie".Spotkanie będzie mieć miejsce w Centrum Aktywizacji Zawodowej (ul. Ks. Stolarczyka 12), w sali szkoleniowej (pokój nr 6).
Na spotkanie zapraszamy osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zakopanem, w wieku powyżej 50 roku życia, zainteresowane udziałem w projekcie.

Informacje o artykule

Zredagował(a): Bartłomiej Szczerba
Data powstania: 31.01.2014 12:35
Liczba wyświetleń: 123496
drukuj

2014-01-29 15:30:41

Nabór do projektu "Nowe rozdanie" - 2 edycja


Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem ogłasza II nabór do projektu "Nowe rozdanie", adresowanego do osób bezrobotnych w wieku powyżej 50 lat.


Nabór będzie prowadzony w okresie od 3 do 14 lutego 2014 r. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, w okresie wskazanym powyżej, powinny złożyć na dzienniku podawczym Urzędu (sekretariat - pokój nr 8) wypełniony formularz rekrutacyjny, według wzoru zamieszczonego poniżej.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępny jest pod adresem: http://www.pupzakopane.pl/art/id/369

Informacje o artykule

Zredagował(a): Bartłomiej Szczerba
Data powstania: 29.01.2014 15:30
Liczba wyświetleń: 124674

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Załącznik 1 - formularz rektutacyjny_.doc Formularz rekrutacyjny 2014-01-29 15:06:49 Szczerba Bartłomiej
drukuj

2014-01-10 09:45:22

"Konserwator" - konkurs na wyłonienie organizatorów form wsparcia


Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłosił konkurs na organizację form wsparcia w ramach projektu "Konserwator".

Wnioski na organizację staży i zatrudnienia subsydiowanego można składać w dniach od 9 do 17 stycznia 2014 r.

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://wup-krakow.pl/aktualnosci/2014/1/201ekonserwator201d-konkurs-na-wylonienie-organizatorow-form-wsparcia-2013-edycja-2014/

Informacje o artykule

Zredagował(a): Bartłomiej Szczerba
Data powstania: 10.01.2014 09:45
Liczba wyświetleń: 132401
drukuj

2014-01-09 09:29:04

Tydzień z Małopolskimi Urzędami Pracy


Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem uczestniczy w cyklu wydarzeń organizowanych w ramach "Tygodnia z Małopolskimi Urzędami Pracy".

W ich ramach przewidziano organizację 2 spotkań dla osób bezrobotnych z powiatu tatrzańskiego:
1) w dniu 2014-01-14 odbędzie się prezentacja działań promujących przedsiębiorczość (godz. 9.00 w Centrum Aktywizacji Zawodowej, sala nr 6). Więcej informacji pod nr telefonu 18 20 154 79 wew. 108 - p. Marta Gąsienica,
2) w dniu 2014-01-16 odbędzie się spotkanie dotyczące możliwości wsparcia osób bezrobotnych w wieku powyżej 50 lat (godz. 11.00 w Centrum Aktywizacji Zawodowej, sala nr 6). Więcej informacji pod nr telefonu 18 20 154 79 wew. 102 - p. Janina Spisak.

Informacje o innych wydarzeniach w Małopolsce dostępne są na stronie internetowej www.pociagdokariery.pl


Informacje o artykule

Zredagował(a): Bartłomiej Szczerba
Data powstania: 09.01.2014 09:29
Liczba wyświetleń: 133645
drukuj

2013-11-20 09:53:08

Projekt "Skuteczni w biznesie"


Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem informuje, iż Instytut Austriacki z siedzibą w Krakowie zaprasza pracowników i właścicieli mikro, małych i średnich firm oraz osoby samozatrudnione do udziału w projekcie pt.: „Skuteczni w biznesie”.Uczestnicy w ramach projektu będą mogli skorzystać z dwuletniej bezpłatnej nauki języka niemieckiego.

Szczegółowe informacje na temat projektu można uzyskać

      - pod adresem www.krakow.oei.org.pl  w zakładce Projekt unijny „Skuteczni w biznesie”,

      pod nr tel.: 12 426 44 88,

w siedzibie  Instytutu Austriackiego, ul. Basztowa 3, 31-134 Kraków

Informacje o artykule

Zredagował(a): Bartłomiej Szczerba
Data powstania: 20.11.2013 09:53
Liczba wyświetleń: 150348

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Plakat_Skuteczni w biznesie.pdf plakat 2013-11-20 09:53:51 Szczerba Bartłomiej
drukuj

2013-10-31 13:33:50

Lista rankingowa kandydatów do projektu "Nowe rozdanie"


Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem informuje, że sporządzona została lista rankingowa kandydatów do projektu "Nowe rozdanie".Z osobami, które zakwalifikowały się do projektu, Urząd skontaktuje się w najbliższym czasie.

Informacje o artykule

Zredagował(a): Bartłomiej Szczerba
Data powstania: 31.10.2013 13:33
Liczba wyświetleń: 158325

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik lista rankingowa_1 edycja.pdf Lista rankingowa - 1 edycja 2013-10-31 13:34:17 Szczerba Bartłomiej
drukuj

2013-10-03 13:35:16

Spotkanie informacyjne dot. projektu "Nowe rozdanie"


Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem uprzejmie informuje, że w dniu 10 października 2013 r. (czwartek) o godz. 11.00 odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące naboru uczestników do projektu "Nowe rozdanie".Spotkanie będzie mieć miejsce w Centrum Aktywizacji Zawodowej (ul. Ks. Stolarczyka 12), w sali szkoleniowej (pokój nr 6).
Na spotkanie zapraszamy osoby bezrobotne, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zakopanem, w wieku powyżej 50 roku życia, zainteresowane udziałem w projekcie.

Informacje o artykule

Zredagował(a): Bartłomiej Szczerba
Data powstania: 03.10.2013 13:35
Liczba wyświetleń: 167447
drukuj

2013-10-01 09:48:42

Nabór do projektu "Nowe rozdanie"


Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem ogłasza I nabór do projektu "Nowe rozdanie", adresowanego do osób bezrobotnych w wieku powyżej 50 lat.Nabór będzie prowadzony w okresie od 7 do 18 października 2013 r. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, w okresie wskazanym powyżej, powinny złożyć na dzienniku podawczym Urzędu (sekretariat - pokój nr 8) wypełniony formularz rekrutacyjny, według wzoru zamieszczonego poniżej.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępny jest pod adresem: http://www.pupzakopane.pl/art/id/369

Informacje o artykule

Zredagował(a): Bartłomiej Szczerba
Data powstania: 01.10.2013 09:48
Liczba wyświetleń: 168281

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Załącznik 1 - formularz rektutacyjny.doc Formularz rekrutacyjny 2013-10-01 09:46:31 Szczerba Bartłomiej
drukuj

2013-09-27 14:14:08

Projekt "Nowe rozdanie"


Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem informuje, że od września 2013 r. przystępuje do realizacji projektu „Nowe rozdanie”, adresowanego do osób bezrobotnych w wieku powyżej 50 lat.


Projekt będzie realizowany w 4 edycjach, każda z nich przewidziana jest dla 10 uczestników.

W ramach projektu zaproponowane zostaną następujące działania:

1)      identyfikacja potrzeb uczestników projektu,

2)      organizacja zajęć aktywizacyjnych,

3)      poradnictwo zawodowe,

4)      szkolenia informatyczne,

5)      szkolenia indywidualne zawodowe,

6)      organizacja staży,

7)      pośrednictwo pracy.

Nabór do pierwszej edycji projektu rozpocznie się w październiku 2013 r.

Dodatkowe informacje na temat zasad udziału w projekcie zostaną opublikowane w najbliższym czasie.

Informacje o artykule

Zredagował(a): Bartłomiej Szczerba
Data powstania: 27.09.2013 14:14
Liczba wyświetleń: 169381
drukuj

2013-05-24 10:49:52

Elektroniczna rejestracja


Świadczenie usług elektronicznej rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

baner epraca

Elektroniczna rejestracja

Od 27 maja 2013r. wchodzą w życie przepisy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12.11.2012r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy (Dz.U z 2012r. poz. 1299) umożliwiające świadczenie usług elektronicznej rejestracji osób bezrobotnych i poszukujących pracy.
Przepisy rozporządzenia przewidują możliwość przekazania przez osobę ubiegającą się o zarejestrowanie jako bezrobotny lub poszukujący pracy, drogą elektroniczną do powiatowego urzędu pracy danych zbieranych w trakcie rejestracji w celu przyspieszenia i usprawnienia późniejszej rejestracji.
Możliwa będzie także pełna elektroniczna rejestracja do której niezbędne będzie posiadanie np.

 • bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo
 • podpisu potwierdzonego profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej lub
 • podpisu osobistego weryfikowanego za pomocą ważnego certyfikatu podpisu osobistego.

  

logo

 


 

Informacje o artykule

Zredagował(a): Wojciech Gaździak
Data powstania: 24.05.2013 10:49
Liczba wyświetleń: 211234
drukuj

2013-05-06 15:13:53

Europejskie Dni Pracy


Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem, w związku z prośbą Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie, informuje o odbywających się w dniach 7-10 maja 2013 r. Europejskich Dniach Pracy.

Informacje o zaplanowanych wydarzeniach znajdują się pod adresem: http://wup-krakow.pl/uslugi-rynku-pracy/praca-za-granica/europejskie-dni-pracy-2013

Informacje o artykule

Zredagował(a): Bartłomiej Szczerba
Data powstania: 06.05.2013 15:13
Liczba wyświetleń: 211333
drukuj

2013-05-06 14:48:27

Analiza potrzeb szkoleniowych 2013


Analiza potrzeb szkoleniowych przygotowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem na 2013 rok

Informacje o artykule

Zredagował(a): Anna Krzeptowska-Sabała
Data powstania: 06.05.2013 14:48
Liczba wyświetleń: 211367

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Analiza potrzeb szkoleniowych 2013..pdf Analiza potrzeb szkoleniowych 2013 2013-05-06 14:49:07 Krzeptowska-Sabała Anna
drukuj

2013-02-22 10:48:38

PLAN SZKOLEŃ NA ROK KALENDARZOWY 2013


PLAN SZKOLEŃ - WYKAZ SZKOLEŃ PRZEWIDYWANYCH DO REALIZACJI W ROKU KALENDARZOWYM 2013, z uwzględnieniem środków finansowych przewidzianych na finansowanie kosztów szkolenia.

Informacje o artykule

Zredagował(a): Anna Krzeptowska-Sabała
Data powstania: 22.02.2013 10:48
Liczba wyświetleń: 212156

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Plan szkoleń 2013.pdf Plan szkoleń na 2013 2013-02-22 10:49:27 Krzeptowska-Sabała Anna
drukuj

2013-02-08 12:19:01

Nabór do projektu "Konserwator"


Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie rozpoczął rekrutację do projektu "Konserwator".

Poniżej zamieszczono ofertę zatrudnienia subsydiowanego w powiecie tatrzańskim. Osoby zainteresowane podjęciem pracy mogą składać formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami do dnia 22 lutego 2013 r. w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie lub w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zakopanem.

Dodatkowe informacje oraz wzory dokumentów dostępne są pod adresem: http://wup-krakow.pl/aktualnosci/2013/2/rusza-rekrutacja-osob-do-projektu-201ekonserwator-2013-program-aktywizacji-osob-pozostajacych-bez-zatrudnienia201d

Informacje o artykule

Zredagował(a): Bartłomiej Szczerba
Data powstania: 08.02.2013 12:19
Liczba wyświetleń: 211709

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik 25_IIA-1.pdf Oferta pracy w powiecie tatrzańskim 2013-02-08 12:20:02 Szczerba Bartłomiej
drukuj

2013-01-30 10:29:02

Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem laureatem konkursu "Kopalnia PO(KL)mysłów"


Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem został laureatem konkursu "Kopalnia PO(KL)mysłów", zorganizowanego przez Województwo Małopolskie.

 Nagroda główna została przyznana w kategorii działań skierowanych do osób znajdujących się w wyjątkowo trudnej sytuacji na rynku pracy za projekt "Kierunek - praca", realizowany przez Urząd w latach 2010-2012 w ramach Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W dniu 26 stycznia 2012 r. w Tarnowie odbyła się uroczysta gala, w trakcie której nagrodę z rąk wicemarszałka Romana Ciepeli oraz członka Zarządu Stanisława Sotysa, odebrał Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zakopanem, Jan Gąsienica Walczak.

Konkurs "Kopalnia PO(KL)mysłów" służy promowaniu projektów realizowanych w Województwie Małopolskim poprzez dobry przykład, inspirację i upowszechnienie wiedzy o możliwości pozyskania wsparcia z funduszy unijnych.

Dyrektor Jan Gąsienica Walczak odbiera nagrodę główną dla Powiatowego Urzędu Pracy w Zakopanem

Informacje o artykule

Zredagował(a): Bartłomiej Szczerba
Data powstania: 30.01.2013 10:29
Liczba wyświetleń: 211512
drukuj

2012-10-31 15:10:37

Projekt "Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej"


Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej zwróciła się z prośbą o upowszechnienie informacji dotyczącego projektu "Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej".

Wszelkie informacje na ten temat dostępne są pod adresem: http://fundacja.e-gap.pl/mowes/

Informacje o artykule

Zredagował(a): Bartłomiej Szczerba
Data powstania: 31.10.2012 15:10
Liczba wyświetleń: 211660
drukuj

2012-10-24 15:08:05

Projekt Małopolskiego Instytutu Samorządu Terytorialnego i Administracji


FRDL Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji zwrócił się do PUP w Zakopanem z prośbą o upowszechnienie informacji o projekcie "Reintegracja zawodowa osób dotkniętych negatywnymi skutkami procesów restrukturyzacji małopolskich przedsiębiorstw".

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.reintegracja.mistia.org.pl

Informacje o artykule

Zredagował(a): Bartłomiej Szczerba
Data powstania: 24.10.2012 15:08
Liczba wyświetleń: 211546
drukuj

2012-10-03 09:37:01

Dofinansowanie dla osób bezrobotnych planujących założyć własną działalność gospodarczą


Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem zaprasza zarejestrowane osoby bezrobotne do składania wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Z dofinansowania do założenia własnej działalności gospodarczej w kwocie do 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia mogą skorzystać bezrobotni znajdujący się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.:

1)      bezrobotni do 25 roku życia,

2)      bezrobotni długotrwale,

3)      bezrobotni po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego,

4)      bezrobotne kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,

5)      bezrobotni powyżej 50 roku życia,

6)      bezrobotni bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,

7)      bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,

8)      bezrobotni, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia,

9)      bezrobotni niepełnosprawni.

Regulamin oraz wzory niezbędnych dokumentów znajdują się pod adresem: http://www.pupzakopane.pl/kat/id/71

 

Równocześnie Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem informuje, że posiada jeszcze środki PFRON dla osób niepełnosprawnych na założenie działalności gospodarczej. Wzór wniosku wraz z załącznikami znajduje się pod adresem: http://www.pupzakopane.pl/kat/id/38

 

Dodatkowe informacje na temat dofinansowania do zakładania działalności gospodarczej są dostępne w siedzibie Urzędu – ul. Ks. Stolarczyka 14, pokój nr 3 u p. Małgorzaty Kosmowskiej (tel. 18 20 154 79 wew. 109).

Informacje o artykule

Zredagował(a): Bartłomiej Szczerba
Data powstania: 03.10.2012 09:37
Liczba wyświetleń: 213708
drukuj

2012-07-16 09:21:34

Dodatkowa rekrutacja do Programu Specjalnego "Udany debiut"


Powiatowy Urząd pracy w Zakopanem zaprasza do wzięcia udziału w module „Nowe kwalifikacje i doświadczenie zawodowe” Programu specjalnego pn. „Udany debiut” adresowanym do osób do 30 roku życia.

W ramach modułu uczestnicy będą mogli m.in.:

a)     korzystać z pomocy trenera zatrudnienia wspieranego,

b)     wziąć udział konsultacjach z doradcą zawodowym i psychologiem,

c)      odbyć staż zawodowy,

d)     uczestniczyć w szkoleniach indywidualnych.

 

W projekcie mogą wziąć udział osoby bezrobotne do 30 roku życia zarejestrowane
w Powiatowym Urzędzie pracy w Zakopanem.

 

Wszelkie informacje dostępne są w siedzibie PUP Zakopane, ul. Ks. Stolarczyka 14,
pok. nr 5, Tel.18 20 217 92, lub w Centrum Aktywizacji Zawodowej pok. nr 2
(tel. 18 20 154 79 wew. 102).

 

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w programie mogą złożyć wypełniony formularz rekrutacyjny w terminie do 18 lipca 2012 r. (data wpływu formularza do Urzędu).

 

Formularz jest dostępny na stronie internetowej Urzędu www.pup.zakopane.pl lub w jego siedzibie.

Informacje o artykule

Zredagował(a): Bartłomiej Szczerba
Data powstania: 16.07.2012 09:21
Liczba wyświetleń: 212142
drukuj

2012-06-21 09:35:50

Program specjalny "Udany debiut"


Powiatowy Urząd pracy w Zakopanem zaprasza do wzięcia udziału w programie specjalnym pn. „Udany debiut” adresowanym do osób do 30 roku życia.

Program składa się z dwóch modułów :

I.                    Promocja przedsiębiorczości- gdzie 10 uczestników będzie mogło m.in.:

a)     uczestniczyć w szkoleniach z zakresu przedsiębiorczości,

b)     korzystać z indywidualnego poradnictwa prawnego,

c)     ubiegać się przyznanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

d)      wziąć udział w wyjeździe studyjnym .

II.                 Nowe kwalifikacje i doświadczenie zawodowe – gdzie 8 uczestników będzie mogło m.in.:

a)     korzystać z pomocy trenera zatrudnienia wspieranego,

b)     wziąć udział konsultacjach z doradcą zawodowym i psychologiem,

c)      odbyć staż zawodowy,

d)     uczestniczyć w szkoleniach indywidualnych.

 

W projekcie mogą wziąć udział osoby bezrobotne do 30 roku życia zarejestrowane
w Powiatowym Urzędzie pracy w Zakopanem.

 

Wszelkie informacje dostępne są w siedzibie PUP Zakopane, ul. Ks. Stolarczyka 14, pok. nr 5, Tel.18 20 217 92, http://www.pupzakopane.pl

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w programie mogą złożyć wypełniony formularz rekrutacyjny wg wzoru załączonego poniżej w terminie do 20 czerwca 2012 r. (data wpływu do Urzędu).

UWAGA: Rekrutacja zostaje przedłożona do 22 czerwca 2012 r.

Informacje o artykule

Zredagował(a): Bartłomiej Szczerba
Data powstania: 21.06.2012 09:35
Liczba wyświetleń: 212421

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik formularz rekrutacyjny.doc Formularz rekrutacyjny 2012-06-11 09:05:15 Szczerba Bartłomiej
drukuj

2012-02-20 12:49:31

Gala z okazji 20-lecia publicznych służb zatrudnienia


27 stycznia 2012 r. w Operze Krakowskiej odbyła się uroczysta Gala zorganizowana z okazji dwudziestolecia publicznych służb zatrudnienia.

Spotkanie było okazją do podsumowania działalności urzędów pracy w województwie małopolskim w minionych 20 latach. W jego trakcie sześciu pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Zakopanem zostało odznaczonych medalami za długoletnią służbę, przyznanych postanowieniem Prezydenta RP. Wśród nich są:

Danuta Brenkus i Wacław Smol – medal złoty,

Małgorzata Mikołajczak, Danuta Pasternak i Gabriela Przybylska – medal srebrny,

Aneta Bachleda – medal brązowy.

Odznaczeni pracownicy PUP w Zakopanem wraz z Dyrektorem, Janem Gąsienicą Walczakiem

Informacje o artykule

Zredagował(a): Bartłomiej Szczerba
Data powstania: 20.02.2012 12:49
Liczba wyświetleń: 212329
drukuj

2012-01-19 10:55:49

Rozwiń skrzydła – szkolenia z języka niemieckiego i zawodowych kompetencji miękkich szansą na wzrost konkurencyjności małopolskich mikro i małych przedsiębiorstw


Instytut Austriacki w Krakowie ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w nowym projekcie pt.: Rozwiń skrzydła – szkolenia z języka niemieckiego i zawodowych kompetencji miękkich szansą na wzrost konkurencyjności małopolskich mikro i małych przedsiębiorstw dofinansowanym ze środków europejskiego Funduszu Społecznego- priorytet VIII poddziałanie 8.1.1 PO KL.

 


Instytut Austriacki w Krakowie ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w nowym projekcie
pt.: Rozwiń skrzydła – szkolenia z języka niemieckiego i zawodowych kompetencji miękkich szansą na wzrost konkurencyjności małopolskich mikro i małych przedsiębiorstw dofinansowanym ze środków europejskiego Funduszu Społecznego- priorytet VIII poddziałanie 8.1.1 PO KL.

W ramach projektu zamierzamy udzielić wsparcia 120 przedsiębiorstwom i ich pracownikom mającym siedzibę, oddział lub delegaturę na terenie województwa małopolskiego.

Szkolenie skierowane jest do mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw z terenu powiatu tatrzańskiego, które nie przekroczyły poziomu pomocy de minimis tj. 200 tys. euro w ostatnich 3 latach obrachunkowych. W projekcie mogą uczestniczyć także osoby fizyczne prowadzące własną działalność gospodarczą.

Przedsiębiorca ma możliwość oddelegowania do projektu 1 osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę.

Szkolenie objęte jest regułami pomocy de minimis. Oznacza to, iż jest w 100% dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Firmy które oddelegują swoich pracowników do projektu nie poniosą żadnych kosztów.

Każdy kursant weźmie udział w 2 semestrach kursu języka niemieckiego, które miałyby odbywać się w Zakopanem (w sumie 144 godziny): w tym konwersacje z native speakerem i konsultacje indywidualne. Kurs poprzedzą wyjazdowe warsztaty psychologiczne na temat sposobów efektywnej nauki języków obcych. Dodatkowo dla każdego uczestnika przewidziano cykl warsztatów rozwoju kompetencji biznesowych (56godzin).

UWAGA: projekt przewidziano dla osób z różnym poziomem znajomości języka niemieckiego. Grupy zostaną zorganizowane w miejscach, gdzie najszybciej zbierze się 10 osób będących na tym samym poziomie zaawansowania.

Pierwszy nabór  (60 osób) został zaplanowany już od 03.01.2012 r. i potrwa do 10.02.2012r.

Szczegółowe informacje i Regulamin rekrutacji znajdują się na stronie internetowej www.oei.krakow.pl w zakładce „projekt unijny Rozwiń skrzydła”. Odpowiedzi na ewentualne pytania udzielane są pod numerem telefonu (12) 430 98 05 lub mailowo: projekt@oei.krakow.pl.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w realizowanym przez nas przedsięwzięciu!

Informacje o artykule

Zredagował(a): Wojciech Gaździak
Data powstania: 19.01.2012 10:55
Liczba wyświetleń: 212131

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Pismo promocyjne - projekt Rozwiń skrzydła.pdf 2012-01-19 10:56:59 Gaździak Wojciech
załącznik Plakat.pdf 2012-01-19 10:57:09 Gaździak Wojciech
drukuj

2012-01-19 09:23:10

Nabór do projektu "Konserwator" w roku 2012


Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem, jako instytucja współpracująca, uprzejmie informuje, że Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłosił konkurs organizowany w ramach projektu „Konserwator – program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia” (Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) na wyłonienie organizatorów zatrudnienia subsydiowanego i staży zawodowych.

Celem powyższego projektu jest pomoc osobom mającym szczególne problemy
ze znalezieniem zatrudnienia. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie są:

1)      samorządowe instytucje kultury,

2)      gminy w zakresie realizacji zadań własnych obejmujących ochronę zabytków i opieki
nad zabytkami,

3)      organizacje pozarządowe zajmujące się statutowo problematyką ochrony kultury
i dziedzictwa narodowego,

4)      kościelne osoby prawne zarządzające obiektami sakralnymi.

Oferty w ramach ogłoszonego konkursu są przyjmowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie w terminie od 10 do 27 stycznia 2012 r.

Szczegółowe informacje na temat zasad konkursu znaleźć można pod adresem: www.wup-krakow.pl, nr telefonu (12) 61 98 433, e-mail: konserwator@wup-krakow.pl

Informacje o artykule

Zredagował(a): Bartłomiej Szczerba
Data powstania: 19.01.2012 09:23
Liczba wyświetleń: 212025
drukuj

2011-09-30 08:57:50

Lista rankingowa kandydatek do III edycji projektu "Kierunek - praca"


Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem uprzejmie informuje, że opublikowana została lista rankingowa kandydatek do III edycji projektu "Kierunek - praca".

Informacje o artykule

Zredagował(a): Bartłomiej Szczerba
Data powstania: 30.09.2011 08:57
Liczba wyświetleń: 212372

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik lista rankingowa 3 edycja.pdf Lista rankingowa do III edycji projektu "Kierunek - praca" 2011-09-30 08:58:36 Szczerba Bartłomiej
drukuj

2011-08-30 12:24:55

Nabór do III edycji projektu "Kierunek - praca"


Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem zaprasza bezrobotne kobiety z terenu powiatu tatrzańskiego, które chcą powrócić na rynek pracy, do wzięcia udziału w projekcie „Kierunek – praca” realizowanym w ramach Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.W ramach projektu uczestniczki projektu będą mogły m.in.:
- uczestniczyć w szkoleniach językowych, informatycznych i zajęciach aktywizacyjnych,
- korzystać z pomocy indywidualnych opiekunów, doradcy zawodowego i psychologa,
- odbyć staż lub praktykę zawodową.

Zainterersowane kandydatki mogą składać dokumety rekrutacyjne w terminie od 1 do 15 września 2011 r. na dzienniku podawczym (sekretariat) Powiatowego Urzędu Pracy w Zakopanem, ul. Ks. Stolarczyka 14 w godz. od 8.00 do 14.00.

W skład dokumentów rekrutacyjnych wchodzą:
1) formularz rekrutacyjny,
2) formularz danych teleadresowych,
3) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
4) poświadczona za zgodność z oryginałem kopia dowodu osobistego.

Poświadczenie za zgodność z oryginałem polega na umieszczeniu na kopii przedkładanego dokumentu klauzuli "za zgodność z oryginałem", aktualnej daty oraz podpisu kandydatki.

Wzory dokumentów rekrutacyjnych dostępne są pod adresem: http://www.pupzakopane.pl/art/id/236.

Wszelkich dodatkowych informacji można zasięgnąć pod nr telefonu: 18 20 217 96 (p. Danuta Pasternak) lub 18 20 217 92 (p. Bartłomiej Szczerba) lub w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Zakopanem, ul. Ks. Stolarczyka 14.

Informacje o artykule

Zredagował(a): Bartłomiej Szczerba
Data powstania: 30.08.2011 12:24
Liczba wyświetleń: 212374
drukuj

2011-06-02 12:44:25

Ostateczne wyniki oceny wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe


Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem informuje, że została opublikowana ostateczne lista rankingowa wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego dla uczestników II edycji projektu "Formuła sukcesu".


Informacje o artykule

Zredagował(a): Bartłomiej Szczerba
Data powstania: 02.06.2011 12:44
Liczba wyświetleń: 211745

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik ostateczna lista rankingowa - wnioski o przedłużone wsparcie pomostowe.pdf Ostateczna lista rankingowa wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego 2011-06-02 12:45:44 Szczerba Bartłomiej
drukuj

2011-05-20 08:29:20

Wyniki oceny wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego


Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem informuje, że została opublikowana lista rankingowa wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego dla uczestników II edycji projektu "Formuła sukcesu".Szczegółowe informacje dotyczące uzasadnienia ocen oraz dalszej procedury zostały wysłane do osób, które złożyły wnioski o przyznanie wsparcia.

Informacje o artykule

Zredagował(a): Bartłomiej Szczerba
Data powstania: 20.05.2011 08:29
Liczba wyświetleń: 211707

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik lista rankingowa - wnioski o przedłużone wsparcie pomostowe.pdf Lista rankingowa 2011-05-20 08:30:26 Szczerba Bartłomiej
drukuj

2011-03-04 13:42:42

Nabór do projektu „Konserwator”


Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie przyjmuje zgłoszenia do projektu „Konserwator”.

Projekt KONSERWATOR to program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia. Stanowi on szansę na uzyskanie doświadczenia zawodowego i utrwalenie bądź nabycie umiejętności zawodowych

Jest on adresowany do osób niepracujących, długotrwale bezrobotnych (powyżej 12 miesięcy) bądź bez doświadczenia zawodowego, niepełnosprawnych, mających trudności ze znalezieniem pracy.

 Jeżeli jesteś zainteresowany którąś z podanych ofert pracy, zapoznaj się z warunkami, jakie należy spełnić, aby stać się uczestnikiem projektu


 1. Wypełnij wyczerpująco i czytelnie formularz zgłoszeniowy. Formularz zgłoszeniowy znajdziesz na stronie internetowej www.wup-krakow.pl  Wydrukuj go bądź poproś o wydrukowanie w powiatowym urzędzie pracy.
 1. Prześlij go na adres: 30-107 Kraków, Pl. Na Stawach 1 bądź złóż osobiście w terminie do 11 marca 2011r.

Możesz zostawić go także w powiatowym urzędzie pracy.

Jeżeli zostaniesz zakwalifikowany do uczestnictwa w projekcie, podpiszesz umowę o pracę na 6 miesięcy z wynagrodzeniem ok. 1800 zł brutto. Uzyskasz także możliwości zwrotu kosztów dojazdu do miejsca pracy.

O wynikach kwalifikacji zostaniesz poinformowany na podany przez Ciebie numer telefonu (bądź mailowo, o ile to możliwe). Możesz o to zapytać także w siedzibie projektu tj. Wojewódzki Urząd Pracy Pl. Na Stawach 1 pokój 405C.

O szczegółach uczestnictwa w projekcie oraz warunkach pracy dowiesz się z dokumentów zamieszczonych na stronie www.wup-krakow.pl oraz z oferty pracy.

Inne oferty pracy w ramach projektu znajdziesz na stronie internetowej:

www.wup-krakow.pl.

W sprawach uczestnictwa w projekcie możesz także kontaktować się  z realizatorem projektu: Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Pl. Na Stawach1, pok. 405c  osobiście, telefonicznie (0-12/61-98-433) bądź mailowo:

konserwator@wup-krakow.pl

Informacje o artykule

Zredagował(a): Bartłomiej Szczerba
Data powstania: 04.03.2011 13:42
Liczba wyświetleń: 212324
drukuj

2011-02-18 08:30:19

Nabór wniosków o przedłużone wsparcie pomostowe


Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem ogłasza nabór na wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego dla tych beneficjentów pomocy, którzy otrzymali podstawowe wsparcie pomostowe w II edycji projektu „Formuła sukcesu”.Nabór będzie prowadzony w okresie od 21 lutego do 4 marca 2011 r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Zakopanem, ul. Ks. Stolarczyka 14. Wnioski wraz z załącznikami będą przyjmowane na dzienniku podawczym (sekretariat) PUP w Zakopanem codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.30.

Beneficjenci zainteresowani otrzymaniem wsparcia winni złożyć Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego, wraz z następującymi załącznikami:

1)     - uproszczone sprawozdanie finansowe (uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni zamknięty kwartał wg załączonego wzoru) oraz aktualny PIT, złożony przez Wnioskodawcę (o ile dotyczy),

2)     - zaświadczenia: o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków,

3)      - oświadczenia o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym oraz w latach poprzedzających,

4)      - zaświadczenia o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym oraz w 2 latach poprzedzających,

- 5)- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Wszystkie kopie dokumentów, składanych przez Beneficjentów, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem poprzez:

- umieszczenie klauzuli "za zgodność z oryginałem",

- umieszczenie aktualnej daty,

- własnoręczny podpis Beneficjenta Ostatecznego.


Każda ze stron składanej dokumentacji powinna być zaparafowana przez Beneficjenta Ostatecznego.
Wniosek z dokumentami powinien mieć ponumerowane strony - każdy dokument musi mieć oddzielną numerację.

 

NIE ZŁOŻENIE WNIOSKU W TERMINIE SKUTKUJE JEGO ODRZUCENIEM.

 

Regulamin przyznawania wsparcia finansowego znajduje się pod adresem: http://www.pupzakopane.pl/art/id/217

Informacje o artykule

Zredagował(a): Bartłomiej Szczerba
Data powstania: 18.02.2011 08:30
Liczba wyświetleń: 211995

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik zał. 04 Wzór wniosku o udzielenie przedluzonego wsparcie pomostowego.doc Wniosek o udzlenie przedłużonego wsparcia pomostowego 2011-02-18 08:31:12 Szczerba Bartłomiej
załącznik zał. 10 Oświadczenie o pomocy de minimis.doc Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis 2011-02-18 08:31:32 Szczerba Bartłomiej
załącznik zał. 12 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis.doc Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się pomoc de minimis 2011-02-18 08:31:57 Szczerba Bartłomiej
załącznik uproszczone sprawozdanie finansowe - wzór.doc Wzór uproszczonego sprawozdania finansowego 2011-02-18 08:33:02 Szczerba Bartłomiej
drukuj

2011-02-01 08:31:40

Otwarcie nowego lokalu Centrum Aktywizacji Zawodowej


Od dnia 1 lutego 2011 r. wszystkich klientów Urzędu zainteresowanych skorzystaniem z usług pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego, pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy oraz ze szkoleń zapraszamy do nowego lokalu przy ul. Ks. Stolarczyka 12 (budynek obok dotychczasowej siedziby Powiatowego Urzędu Pracy).

Informacje o artykule

Zredagował(a): Bartłomiej Szczerba
Data powstania: 01.02.2011 08:31
Liczba wyświetleń: 212612
drukuj

2011-01-14 09:06:54

Informacja o zasadach zgłaszania ofert pracy


Nowe zasady zgłaszania ofert pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem informuje, że z dniem 29.12.2010r. weszło        w życie nowe Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 września 2010r.    w sprawie standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy ( Dz.U. nr 177 poz. 1193 z dnia 28 września 2010r.) mówiące o tym, że zgłoszenie krajowej oferty pracy w danym Powiatowym Urzędzie Pracy, musi być dokonywane przez pracodawcę w formie pisemnej.

Ofertę pracy należy zgłosić pisemnie:

 • osobiście,
 • drogą elektroniczną na adres: krza@praca.gov.pl opatrzoną podpisem elektronicznym lub skan zgłoszenia oferty pracy),
 • faxem: 18 20-217-81.
Nowe wzory druków dostępne są pod adresem: http://www.pupzakopane.pl/art/id/250

Informacje o artykule

Zredagował(a): Bartłomiej Szczerba
Data powstania: 14.01.2011 09:06
Liczba wyświetleń: 212008
drukuj

2010-11-30 15:01:51

Wyniki rekrutacji do projektu "Kierunek - praca"


Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem informuje, że zostały ogłoszone wyniki rekrutacji do projektu "Kierunek - praca", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Opublikowana poniżej lista ma charakter ostateczny. Z zakwalifikowanymi uczestniczkami w najbliższym czasie PUP skontaktuje się w celu ustalenia terminu zawarcia stosownej umowy.

Informacje o artykule

Zredagował(a): Bartłomiej Szczerba
Data powstania: 30.11.2010 15:01
Liczba wyświetleń: 212679

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Zestawienie Kandydatek-1.pdf Lista rankingowa uczestniczek projektu "Kierunek - praca" 2010-11-30 15:02:30 Szczerba Bartłomiej
drukuj

2010-11-23 11:08:18

Informacja o utworzeniu Centrum Aktywizacji Zawodowej


Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem informuje, że w ramach Urzędu wyodrębniono Centrum Aktywizacji Zawodowej.

Jego zadaniem będzie prowadzenie wszystkich działań aktywizacyjnych, określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, obejmujących m.in.:
1) realizację pośrednictwa pracy,
2) świadczenie poradnictwa zawodowego,
3) organizację szkoleń,
4) organizację staży i zatrudnienia subsydiowanego (prac interwencyjnych, robót publicznych),
5) przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.
Powyższe wsparcie jest świadczone w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Zakopanem pod adresem: ul. Ks. Stolarczyka 14. Od początku 2011 r. osoby bezrobotne, poszukujące pracy oraz inne osoby zainteresowane będą mogły skorzystać z przysługującej im pomocy również w nowym lokalu pod adresem: ul. Ks. Stolarczyka 12 w Zakopanem.

Informacje o artykule

Zredagował(a): Bartłomiej Szczerba
Data powstania: 23.11.2010 11:08
Liczba wyświetleń: 212063
drukuj

2010-11-10 09:11:00

Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej


Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem informuje osoby bezrobotne o możliwości otrzymania jednorazowo środków na podjęcie własnej działalności gospodarczej w wysokości nie przekraczającej 6-krotności przeciętnego wynagrodzenia.

Osoby zainteresowane otrzymaniem takiej pomocy zapraszamy na stronę internetową Urzędu: http://www.pupzakopane.pl/kat/id/47 lub prosimy o kontakt telefoniczny: 18 20 217 93.

Informacje o artykule

Zredagował(a): Bartłomiej Szczerba
Data powstania: 10.11.2010 09:11
Liczba wyświetleń: 213607
drukuj

2010-10-14 08:59:18

Ostateczna lista rankingowa z oceny biznes planów uczestników II edycji projektu "Formuła sukcesu"


Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem uprzejmie informuje, że została opublikowana ostateczna lista rankingowa z oceny biznes planów dla II edycji uczestników projektu “Formuła sukcesu”.Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem przypomina, że zgodnie z obowiązującym regulaminem beneficjenci, po otrzymaniu informacji o wynikach oceny oraz możliwości  przyznania środków na rozwój przedsiębiorczości zobowiązani są do zarejestrowania i rozpoczęcia prowadzenia działalności lub założenia spółdzielni/spółdzielni socjalnej na terenie powiatu tatrzańskiego lub nowotarskiego.

Wsparcie w postaci środków na rozwój przedsiębiorczości przyznawane jest na podstawie umowy o udzielenie środków na rozwój przedsiębiorczości. Podpisanie umowy o udzielenie środków na rozwój przedsiębiorczości musi zostać poprzedzone przedłożeniem przez BO następujących dokumentów:

a)     kopii dokumentu rejestrowego,

b)     kopii nadania numeru REGON,

c)     kopii dokumentu potwierdzającego zgłoszenie do ZUS/KRUS

d)     zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego przedsięwzięcia.

Dokumenty powyższe należy przedłożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zakopanem w terminie do dnia 25 października 2010 r.

Skutkiem nie przedłożenia powyższych dokumentów w terminie określonym przez PUP Zakopane może być wykluczenie BO z listy rankingowej osób rekomendowanych do otrzymania środków na rozwój przedsiębiorczości.

Beneficjent ostateczny zobowiązany jest do złożenia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o udzielenie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości do wysokości 100% przyznanego wsparcia w przypadku niedotrzymania warunków umowy dotyczącej ich przyznania.

Dokument potwierdzający udzielenie zabezpieczenia zostanie złożony w trakcie podpisania lub niezwłocznie po podpisaniu przedmiotowej umowy.

Formami zabezpieczenia zwrotu przez BO środków otrzymanych na rozwój przedsiębiorczości są:

a)     poręczenie dwóch osób fizycznych,

b)     weksel własny, weksel z poręczeniem wekslowym (aval), weksel in blanco
wraz z deklaracją wekslową,

c)     gwarancja bankowa,

d)     zastaw na prawach lub rzeczach,

e)     blokada rachunku bankowego,

f)      akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

Szczegółowe informacje na temat zasad zabezpieczania umowy zawarte są w Regulaminie udzielania  wsparcia finansowego i doradczego.

Informacje o artykule

Zredagował(a): Bartłomiej Szczerba
Data powstania: 14.10.2010 08:59
Liczba wyświetleń: 211980

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik lista rankingowa - biznesplany 2 edycja-ostateczna.pdf Ostateczna lista rankingowa z oceny biznes planów dla II edycji uczestników projektu 2010-10-14 09:00:01 Szczerba Bartłomiej
drukuj

2010-10-06 14:02:32

Wstępna lista rankingowa z oceny biznes planów dla uczestników II edycji projektu "Formuła sukcesu"


Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem uprzejmie informuje, że została opublikowana wstępna lista rankingowa z oceny biznes planów dla uczestników I edycji projektu "Formuła sukcesu"

 

Poniższa lista ma charakter wstępny. Zgodnie z Regulaminem udzielania wsparcia finansowego i doradczego istnieje możliwość złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek ten można złożyć w terminie 5 dni roboczych od daty publikacji wstępnych wyników na stronie internetowej Urzędu. Wniosek należy złożyć w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.
Na skrzynki mailowe uczestników projektu zostanie przesłana szczegółowa informacja o wynikach oceny wraz z wysokością przyznanego dofinansowania.

Informacje o artykule

Zredagował(a): Bartłomiej Szczerba
Data powstania: 06.10.2010 14:02
Liczba wyświetleń: 211677

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik lista rankingowa - biznesplany 2 edycja.pdf Wstępna lista rankingowa z oceny biznes planów 2010-10-06 15:15:47 Szczerba Bartłomiej
drukuj

2010-09-07 08:23:13

Nabór wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego


Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem ogłasza nabór na wnioski o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego dla tych beneficjentów pomocy, którzy otrzymali podstawowe wsparcie pomostowe w I edycji projektu „Formuła sukcesu”.

Nabór będzie prowadzony w okresie od 13 do 27 września 2010 r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Zakopanem, ul. Ks. Stolarczyka 14. Wnioski wraz z załącznikami będą przyjmowane na dzienniku podawczym (sekretariat) PUP w Zakopanem codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.30.

Beneficjenci zainteresowani otrzymaniem wsparcia winni złożyć Wniosek o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego, wraz z następującymi załącznikami:

1)     - uproszczone sprawozdanie finansowe (uproszczony bilans oraz rachunek zysków i strat za ostatni zamknięty kwartał wg załączonego wzoru) oraz aktualny PIT, złożony przez Wnioskodawcę (o ile dotyczy),

2)     - zaświadczenia: o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz o niezaleganiu z uiszczaniem podatków,

3)      - oświadczenia o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym oraz w latach poprzedzających,

4)      - zaświadczenia o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym oraz w 2 latach poprzedzających,

- 5)- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Wszystkie kopie dokumentów, składanych przez Beneficjentów, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem poprzez:

- umieszczenie klauzuli "za zgodność z oryginałem",

- umieszczenie aktualnej daty,

- własnoręczny podpis Beneficjenta Ostatecznego.


Każda ze stron składanej dokumentacji powinna być zaparafowana przez Beneficjenta Ostatecznego.
Wniosek z dokumentami powinien mieć ponumerowane strony - każdy dokument musi mieć oddzielną numerację.

 

NIE ZŁOŻENIE WNIOSKU W TERMINIE SKUTKUJE JEGO ODRZUCENIEM.

 

Regulamin przyznawania wsparcia finansowego znajduje się pod adresem: http://www.pupzakopane.pl/art/id/217

 

Informacje o artykule

Zredagował(a): Bartłomiej Szczerba
Data powstania: 07.09.2010 08:23
Liczba wyświetleń: 211827

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik zał. 04 Wzór wniosku o udzielenie przedluzonego wsparcie pomostowego.doc Wniosek o udzlenie przedłużonego wsparcia pomostowe 2010-09-07 08:17:43 Szczerba Bartłomiej
załącznik zał. 10 Oświadczenie o pomocy de minimis.doc Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis 2010-09-07 08:19:55 Szczerba Bartłomiej
załącznik zał. 12 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis.doc Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się pomoc de minimis 2010-09-07 08:20:44 Szczerba Bartłomiej
załącznik uproszczone sprawozdanie finansowe - wzór.doc Wzór uproszczonego sprawozdania finansowego 2010-09-07 08:26:29 Szczerba Bartłomiej
drukuj

2010-09-02 13:05:52

Nabór biznesplanów dla uczestników II edycji projektu "Formuła sukcesu"


Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem ogłasza nabór biznes planów dla uczestników II edycji projektu „Formuła sukcesu”.Nabór będzie prowadzony w okresie od 6 do 13 września 2010 r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Zakopanem, ul. Ks. Stolarczyka 14. Wnioski wraz z załącznikami będą przyjmowane na dzienniku podawczym (sekretariat) PUP w Zakopanem codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14.30.

Beneficjenci zainteresowani otrzymaniem wsparcia winni złożyć Wniosek o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości z następującymi załącznikami:
1) kopię dokumentu tożsamości zawierającego PESEL Beneficjenta ostatecznego,
2) biznes plan w dwóch egzemplarzach papierowych oraz w wersji elektronicznej, zapisanej na płycie CD/DVD,
3) oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym oraz w 2 latach poprzedzających,
4) zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis w bieżącym roku kalendarzowym oraz 2 latach poprzedzających, wydane na podstawie przepisów o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej,
5) wniosek o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego - jeżeli Beneficjent ostateczny chce się ubiegać o taką pomoc,
6) oświadczenie o przeznaczeniu kwoty środków uzyskanych w wyniku zwrotu zapłaconego podatku VAT (jeżeli Beneficjent zadeklaruje się jako płatnik podatku VAT),
7) oświadczenie współmałżonka Beneficjenta,
8) oświadczenie o tytule prawnym do lokalu,

9) formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

Wszystkie kopie dokumentów, składanych przez Beneficjentów, powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem poprzez:
- umieszczenie klauzuli "za zgodność z oryginałem",
- umieszczenie aktualnej daty,
- własnoręczny podpis Beneficjenta Ostatecznego.

Każda ze stron składanej dokumentacji powinna być zaparafowana przez Beneficjenta Ostatecznego.

Wniosek z dokumentami powinien mieć ponumerowane strony - każdy dokument musi mieć oddzielną numerację.

Dołączona do wniosku płyta CD powinna być opisana w następujący sposób:
- imię i nazwisko Beneficjenta Ostatecznego,
- nr identyfikacyjny.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami musi być trwale spięty w jeden skoroszyt. Drugi egzemplarz biznes planu musi zostać trwale spięty w odrębny skoroszyt.

NIE ZŁOŻENIE WNIOSKU W TERMINIE SKUTKUJE JEGO ODRZUCENIEM.

 

Regulamin udzielania wsparcia finansowego wraz z załącznikami znajduje się pod adresem: http://www.pupzakopane.pl/art/id/217

Informacje o artykule

Zredagował(a): Bartłomiej Szczerba
Data powstania: 02.09.2010 13:05
Liczba wyświetleń: 212054
drukuj

2010-05-24 15:03:23

Ostateczna lista rankingowa kandydatów do II edycji projektu "Formuła sukcesu"


Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem informuje, że została opublikowana ostateczna lista rankingowa kandydatów do II edycji projektu "Formuła sukcesu"

 
Poniższa lista ma charakter ostateczny. O terminach zawarcia umów o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie.

Informacje o artykule

Zredagował(a): Bartłomiej Szczerba
Data powstania: 24.05.2010 15:03
Liczba wyświetleń: 211893

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik ostateczna lista rankingowa.pdf Ostateczna lista rankingowa 2010-05-24 15:01:58 Szczerba Bartłomiej
drukuj

2010-05-17 14:43:35

Wstępne wyniki rekrutacji do II edycji projektu "Formuła sukcesu"


Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem informuje, że została opublikowana wstępna lista rankingowa kandydatów do projektu Formuła sukcesu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zgodnie z Regulaminem lista ma charakter wstępny. Kandydat do projektu, po złożeniu do dnia 20 maja 2010 r. (godz. 14.30) na dzienniku podawczym Powiatowego Urzędu Pracy w Zakopanem (ul. Ks. Stolarczyka 14) pisemnego wniosku, ma prawo uzyskania informacji o otrzymanej ocenie, z wyjątkiem wglądu do testów i wywiadu psychologicznego.

Informacje powyższe będą dostępne od dnia 18 maja 2010 r. (godz. 10.00).

Od decyzji w przedmiocie zakwalifikowania się lub nie zakwalifikowania się Kandydatowi przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek ten należy złożyć w formie pisemnej z uzasadnieniem na dzienniku podawczym Powiatowego Urzędu Pracy w Zakopanem do dnia 20 maja 2010 r., do godz. 14.30.

Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do uczestnictwa w projekcie, przed podpisaniem umowy o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego, będą zobowiązani do dostarczenia zaświadczeń z właściwych urzędów gmin, potwierdzających nie posiadanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Informacje o artykule

Zredagował(a): Bartłomiej Szczerba
Data powstania: 17.05.2010 14:43
Liczba wyświetleń: 212011

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Wstępne wyniki rekrutacji.pdf Wstępna lista rankingowa 2010-05-17 14:44:22 Szczerba Bartłomiej
drukuj

2010-04-29 16:06:04

Ostateczna lista rankingowa z oceny biznes planów uczestników I edycji projektu "Formuła sukcesu"


Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem uprzejmie informuje, że została opublikowana ostateczna lista rankingowa z oceny biznes planów dla I edycji uczestników projektu “Formuła sukcesu”.


Na adresy mailowe uczestników, którzy złożyli wnioski o ponowne rozpatrzenie sprawy, zostały wysłane karty ponownej oceny merytorycznej.

Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem przypomina, że zgodnie z obowiązującym regulaminem beneficjenci, po otrzymaniu informacji o wynikach oceny oraz możliwości  przyznania środków na rozwój przedsiębiorczości zobowiązani są do zarejestrowania i rozpoczęcia prowadzenia działalności lub założenia spółdzielni/spółdzielni socjalnej na terenie powiatu tatrzańskiego lub nowotarskiego.

Wsparcie w postaci środków na rozwój przedsiębiorczości przyznawane jest na podstawie umowy o udzielenie środków na rozwój przedsiębiorczości. Podpisanie umowy o udzielenie środków na rozwój przedsiębiorczości musi zostać poprzedzone przedłożeniem przez BO następujących dokumentów:

a)     kopii dokumentu rejestrowego,

b)     kopii nadania numeru REGON,

c)     kopii dokumentu potwierdzającego zgłoszenie do ZUS/KRUS

d)     zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego przedsięwzięcia.

Dokumenty powyższe należy przedłożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zakopanem w terminie do dnia 21 maja 2010 r.

Skutkiem nie przedłożenia powyższych dokumentów w terminie określonym przez PUP Zakopane jest wykluczenie BO z listy rankingowej osób rekomendowanych do otrzymania środków na rozwój przedsiębiorczości.

Beneficjent ostateczny zobowiązany jest do złożenia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy o udzielenie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości do wysokości 100% przyznanego wsparcia w przypadku niedotrzymania warunków umowy dotyczącej ich przyznania.

Dokument potwierdzający udzielenie zabezpieczenia zostanie złożony w trakcie podpisania lub niezwłocznie po podpisaniu przedmiotowej umowy.

Formami zabezpieczenia zwrotu przez BO środków otrzymanych na rozwój przedsiębiorczości są:

a)     poręczenie dwóch osób fizycznych,

b)     weksel własny, weksel z poręczeniem wekslowym (aval), weksel in blanco
wraz z deklaracją wekslową,

c)     gwarancja bankowa,

d)     zastaw na prawach lub rzeczach,

e)     blokada rachunku bankowego,

f)      akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

Szczegółowe informacje na temat zasad zabezpieczania umowy zawarte są w Regulaminie udzielania  wsparcia finansowego i doradczego.

Informacje o artykule

Zredagował(a): Bartłomiej Szczerba
Data powstania: 29.04.2010 16:06
Liczba wyświetleń: 211839

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik lista rankingowa - biznesplany_ostateczna.pdf Ostateczna lista rankingowa 2010-04-29 16:06:35 Szczerba Bartłomiej
drukuj

2010-04-23 14:05:23

Informacja o procesie rekrutacji do II edycji projektu "Formuła sukcesu"


Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem informuje, że do II edycji projektu zgłosiło się 69 kandydatów.Aktualnie trwa proces selekcji. Z poszczególnymi kandydatami prowadzone są rozmowy z psychologiem oraz Komisją Rekrutacyjną.

Informacje o artykule

Zredagował(a): Bartłomiej Szczerba
Data powstania: 23.04.2010 14:05
Liczba wyświetleń: 212129
drukuj

2010-04-16 15:12:53

Wstępna lista rankingowa z oceny biznes planów dla uczestników I edycji projektu "Formuła sukcesu"


Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem uprzejmie informuje, że została opublikowana wstępna lista rankingowa z oceny biznes planów dla uczestników I edycji projektu "Formuła sukcesu"Poniższa lista ma charakter wstępny. Zgodnie z Regulaminem udzielania wsparcia finansowego i doradczego istnieje możliwość złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek ten można złożyć w terminie 5 dni roboczych od daty publikacji wstępnych wyników na stronie internetowej Urzędu. Wniosek należy złożyć w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem.
Na skrzynki mailowe uczestników projektu zostanie przesłana szczegółowa informacja o wynikach oceny wraz z wysokością przyznanego dofinansowania.Informacje o artykule

Zredagował(a): Bartłomiej Szczerba
Data powstania: 16.04.2010 15:12
Liczba wyświetleń: 211897

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik lista rankingowa - biznesplany.pdf Wstępna lista rankingowa z oceny biznes planów 2010-04-16 15:13:46 Szczerba Bartłomiej
drukuj

2010-04-13 08:18:15

Nowy regulamin oraz wniosek w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej


Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem informuje, że został wprowadzony w życie nowy regulamin oraz nowy wniosek w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje oraz nowe wzory formularzy są dostępne po adresem: http://www.pupzakopane.pl/kat/id/47
 

Informacje o artykule

Zredagował(a): Bartłomiej Szczerba
Data powstania: 13.04.2010 08:18
Liczba wyświetleń: 212400
drukuj

2010-03-25 15:34:14

Informacja dla kandydatów do II edycji projektu


Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem informuje, że osoby, które nie mają dostępu do Internetu mogą skorzystać ze stanowisk komputerowych w Klubie Pracy przy ul. Grunwaldzkiej 5A.Dostęp do powyższych stanowisk będzie możliwy w następujących dniach:
- 30.03.2010 r.,
- 8.04.2010 r.,
- 13.04.2010 r.,
- 15.04.2010 r.

Chęć skorzystania ze stanowisk należy uprzednio zgłosić Liderowi Klubu Pracy, p. M. Gąsienicy pod nr telefonu: 018 20 217 96 lub 018 44 766 90.

Informacje o artykule

Zredagował(a): Bartłomiej Szczerba
Data powstania: 25.03.2010 15:34
Liczba wyświetleń: 211993
drukuj

2010-03-23 12:58:24

Rekrutacja do II edycji projektu "Formuła sukcesu"


W dniach od 1 do 15 kwietnia 2010 r. trwać będzie nabór formularzy rekrutacyjnych do II edycji projektu "Formuła sukcesu"

 

Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem zaprasza do wzięcia udziału w II edycji projektu „Formuła sukcesu”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W projekcie mogą wziąć udział mieszkańcy powiatu tatrzańskiego lub nowotarskiego z wyłączeniem osób, które w okresie minionych 12 miesięcy posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą.

Podczas rekrutacji priorytetowo traktowane będą następujące osoby:

 • kobiety,
 • osoby do 24 roku życia,
 • osoby po 45 roku życia,
 • długotrwale bezrobotni,
 • niepełnosprawni.

W ramach projektu beneficjenci będą mogli:

§         uczestniczyć w szkoleniach z zakresu przedsiębiorczości,

§         korzystać z pomocy indywidualnych doradców,

§         ubiegać się o przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości w wysokości do 40 tys. PLN,

§         ubiegać się o przyznanie wsparcia pomostowego w wysokości do 800 PLN miesięcznie.

Poniżej zamieszczamy formularz rekrutacyjny wraz z instrukcją wypełniania oraz załącznikami, które należy złożyć. Przyjmowanie formularzy w trakcie rekrutacji do II edycji projektu odbywać się będzie wyłącznie w dniach od 1 do 15 kwietnia 2010 r., do godz. 14.30.

Informacje o artykule

Zredagował(a): Bartłomiej Szczerba
Data powstania: 23.03.2010 12:58
Liczba wyświetleń: 212553

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik regulamin 6.2_formuła.doc Regulamin rekrutacji i uczestnictwa 2010-03-23 12:59:41 Szczerba Bartłomiej
załącznik załącznik nr 1_6.2 formularz rektutacyjny.doc Formularz rekrutacyjny 2010-03-23 13:00:09 Szczerba Bartłomiej
załącznik instrukcja wypełniania formularza rekrutacyjnego.doc Instrukcja wypełniania Formularza rekrutacyjnego 2010-03-23 13:00:33 Szczerba Bartłomiej
załącznik załącznik nr 2 deklaracja uczestnictwa w projekcie.doc Deklaracja uczestnictwa w projekcie 2010-03-23 13:01:13 Szczerba Bartłomiej
załącznik załącznik nr 3_6.2 dane teleadresowe.doc Dane teleadresowe 2010-03-23 13:01:33 Szczerba Bartłomiej
załącznik załącznik nr 4_oświadczenia uczestnika projektu.doc Oświadczenia 2010-03-23 13:01:55 Szczerba Bartłomiej
załącznik załącznik nr 5 Oswiadczenia o wyrazeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.doc Zgodna na przetwarzanie danych osobowych 2010-03-23 13:02:09 Szczerba Bartłomiej
drukuj

2010-03-15 09:32:09

Informacja dla osób, chcących wziąć udział w II edycji projektu „Formuła sukcesu”


Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem informuje, że rekrutacja do II edycji projektu „Formuła sukcesu” rozpocznie się w kwietniu 2010 r.

 

Szczegółowe informacje zostaną opublikowane po 20 marca 2010 r.

Informacje o artykule

Zredagował(a): Bartłomiej Szczerba
Data powstania: 15.03.2010 09:32
Liczba wyświetleń: 212001
drukuj

2010-03-03 09:35:43

Ogłoszenie o naborze biznes planów dla uczestników I edycji projektu Formuła sukcesu


Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem ogłasza nabór biznes planów dla uczestników I edycji projektu "Formuła sukcesu".Nabór będzie prowadzony w dniach od 8 do 17 marca 2010 r. w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Zakopanem, ul. Ks. Stolarczyka 14.
Szczegółowe informacje na temat naboru dostępne są pod adresem:
http://www.pupzakopane.pl/art/id/133

Regulamin udzielania wsparcia finansowego wraz z załącznikami można znaleźć pod adresem:
http://www.pupzakopane.pl/art/id/134

Równocześnie informujemy, że wszystkie informacje na temat projektu "Formuła sukcesu" będą publikowane na nowej podstronie, która znajduje się pod adresem:
http://www.pupzakopane.pl/kat/id/57
 

Informacje o artykule

Zredagował(a): Bartłomiej Szczerba
Data powstania: 03.03.2010 09:35
Liczba wyświetleń: 211937
drukuj

2010-01-05 09:37:23

Projekt "Formuła sukcesu" - wzór biznesplanu


Aktualny wzór biznesplanu, obowiązujący dla projektu "Formuła sukcesu".

Informacje o artykule

Zredagował(a): Bartłomiej Szczerba
Data powstania: 05.01.2010 09:37
Liczba wyświetleń: 212419

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik zał.02 Wzór biznes planu_2009 ver.4.doc Wzór biznesplanu 2010-01-05 09:38:03 Szczerba Bartłomiej
drukuj

2009-12-10 16:46:11

Ostateczne wyniki rekrutacji do projektu "Formuła sukcesu"


Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem informuje, że została opublikowana ostateczna lista rankingowa uczestników I edycji projektu "Formuła sukcesu".

 

Poniższa lista ma charakter ostateczny. Z uczestnikami projektu w najbliższym czasie zostaną podpisane umowy o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego. O terminie podpisania umów uczestnicy projektu zostaną zawiadomieni indywidualnie.

Informacje o artykule

Zredagował(a): Bartłomiej Szczerba
Data powstania: 10.12.2009 16:46
Liczba wyświetleń: 212137

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik RANKING_OSTATECZNY.pdf Ostateczna lista rankingowa 2009-12-10 16:51:16 Szczerba Bartłomiej
drukuj

2009-12-04 12:20:55

Wstępne wyniki rekrutacji do projektu "Formuła sukcesu"


Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem informuje, że została opublikowana wstępna lista rankingowa kandydatów do projektu Formuła sukcesu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zgodnie z Regulaminem lista ma charakter wstępny. Kandydat do projektu, po złożeniu do dnia 9 grudnia 2009 r. (godz. 14.30) na dzienniku podawczym Powiatowego Urzędu Pracy w Zakopanem (ul. Ks. Stolarczyka 14) pisemnego wniosku, ma prawo uzyskania informacji o otrzymanej ocenie, z wyjątkiem wglądu do testów i wywiadu psychologicznego.

Informacje powyższe będą dostępne od dnia 7 grudnia 2009 r. (godz. 10.00).

Od decyzji w przedmiocie zakwalifikowania się lub nie zakwalifikowania się Kandydatowi przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek ten należy złożyć w formie pisemnej z uzasadnieniem na dzienniku podawczym Powiatowego Urzędu Pracy w Zakopanem do dnia 9 grudnia 2009 r., do godz. 14.30.

Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani do uczestnictwa w projekcie, przed podpisaniem umowy o udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego, będą zobowiązani do dostarczenia zaświadczeń z właściwych urzędów gmin, potwierdzających nie posiadanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

 

 

Informacje o artykule

Zredagował(a): Bartłomiej Szczerba
Data powstania: 04.12.2009 12:20
Liczba wyświetleń: 212128

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik RANKING.pdf Wstępna lista rankingowa 2009-12-04 12:18:57 Szczerba Bartłomiej
drukuj

2009-11-23 10:59:30

Informacja o procesie rekrutacji do projektu "Formuła sukcesu"


Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem informuje, że w wyniku naboru do projektu "Formuła sukcesu" zarejestrowano 72 zgłoszenia kandydatów.Aktualnie trwa proces selekcji. Z poszczególnymi kandydatami przeprowadzane są rozmowy z psychologiem oraz Komisją Rekrutacyjną.

Informacje o artykule

Zredagował(a): Bartłomiej Szczerba
Data powstania: 23.11.2009 10:59
Liczba wyświetleń: 212138
drukuj

2009-11-06 14:06:43

Zmiany w regulaminie rekrutacji do projektu "Formuła sukcesu"


Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem informuje, że w regulaminie rekrutacji do projektu "Formuła sukcesu" zostały wprowadzone zmiany.

 

Polegają one na dopuszczeniu możliwości jednokrotnego uzupełnienia braków formalnych w składanych przez kadnydatatów formularzach rekrutacyjnych. Znowelizowany regulamin znajduje się pod adresem: http://www.pupzakopane.pl/art/id/122

Dodatkowo PUP w Zakopanem informuje, że w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 9.00 do 14.00 kandydaci do projektu, w przypadku braku dostępu do stanowisk komputerowych, mogą skorzystać ze sprzętu znajdującego się w Klubie Pracy, działającym przy ul. Grunwaldzkiej  5 a w Zakopanem (nr telefonu do Klubu to: 018 44 766 90).

Przypominamy, że rekrutacja do pierwszej edycji projektu "Formuła sukcesu" trwa do 16 listopada 2009 r., do godz. 14.30.

Informacje o artykule

Zredagował(a): Bartłomiej Szczerba
Data powstania: 06.11.2009 14:06
Liczba wyświetleń: 212222
drukuj

2009-10-30 16:53:06

Nowelizacja regulaminu rekrutacji do projektu "Formuła sukcesu"


Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem informuje, że na skutek zaleceń Instytucji Pośredniczącej II stopnia nastąpiła nowelizacja regulaminu rekrutacji do projektu "Formuła sukcesu", realizowanego w ramach Działania 6.2 PO KL.

    

Zaktualizowany Regulamin znajduje się pod adresem: http://www.pupzakopane.pl/art/id/122. Dodatkowo informujemy, że została opracowana Instrukcja wypełniania Formularza aplikacyjnego, która dostępna jest pod wskazanym powyżej adresem.

Przypominamy, że przyjmowanie zgłoszeń będzie mieć miejsce w dniach od 2 do 16 listopada w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zakopanem, ul. Ks. Stolarczyka 14. Dodatkowe informacje o projekcie można uzyskać pod nr telefonu: 018 20 217 92.

Informacje o artykule

Zredagował(a): Bartłomiej Szczerba
Data powstania: 30.10.2009 16:53
Liczba wyświetleń: 211924
drukuj

2009-10-20 11:35:30

Rekrutacja do projektu "Formuła sukcesu"


   

Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem informuje, że na stronie internetowej, pod adresem http://www.pupzakopane.pl/art/id/122 umieszczone zostały dokumenty rekrutacyjne do projektu.

Przyjmowanie dokumentów odbywać się będzie wyłącznie w terminie od 2 listopada 2009 r. do 16 listopada 2009 r.


Regulamin może ulec zmianie na skutek modyfikacji dokumentów programowych lub wytycznych Instytucji Wdrażającej.

Więcej informacji jest dostępnych w Urzędzie pod nr telefonu 018 20 217 92

Informacje o artykule

Zredagował(a): Bartłomiej Szczerba
Data powstania: 20.10.2009 11:35
Liczba wyświetleń: 212195
drukuj

2009-09-09 15:34:54

Nowy regulamin dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy


Informujemy, że od dnia 4 września 2009 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zakopanem obowiązuje nowy Regulamin dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Treść regulaminu oraz nowy wniosek wraz z załącznikami są dostępne pod adresem: http://www.pupzakopane.pl/kat/id/35

Informacje o artykule

Zredagował(a): Bartłomiej Szczerba
Data powstania: 09.09.2009 15:34
Liczba wyświetleń: 211891
drukuj

2009-09-02 18:35:57

Nowy regulamin w sprawie przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.


Informujemy, że od dnia 1 września 2009 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zakopanem obowiązuje nowy regulamin w sprawie przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków.

Wraz z regulaminem zmianie uległ wniosek, jak i składane wraz z nim załączniki. Nowe dokumenty znajdują się na stronie internetowej Urzędu: w kategorii Instrumenty Rynku Pracy - Jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej http://www.pupzakopane.pl/kat/id/47
Wszystkich wnioskodawców uprzejmie prosimy o zapoznanie się z zamieszczonymi dokumentami oraz o przedkładanie wniosków, zgodnych z nowym Regulaminem.

Informacje o artykule

Zredagował(a): Bartłomiej Szczerba
Data powstania: 02.09.2009 18:35
Liczba wyświetleń: 212193
drukuj

2009-08-03 13:32:00

Nowy projekt dla przyszłych przedsiębiorców


Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem pozyskał środki na realizację projektu „Formuła sukcesu” (Działanie 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt zakłada pomoc dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie własnej działalności gospodarczej. W jej ramach będzie przyznawane wsparcie przyszłym przedsiębiorcom w wysokości maksymalnie 40 tys. zł na jedną osobę. O takie granty będą mogli starać się mieszkańcy powiatu tatrzańskiego lub nowotarskiego. Ponadto będą mogli uczestniczyć w szkoleniach dotyczących prowadzenia własnej firmy oraz korzystać z bezpłatnego wsparcia indywidualnych doradców. Realizacja projektu rozpocznie się już w październiku 2009 r.

Więcej informacji można uzyskać u p. Bartłomieja Szczerby (tel. 018 20 217 92).

 

                

Informacje o artykule

Zredagował(a): Bartłomiej Szczerba
Data powstania: 03.08.2009 13:32
Liczba wyświetleń: 212119
drukuj

2009-04-29 10:43:49

Przedłużenie rekrutacji


Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem, w związku z realizacją projektu "Wykorzystaj szansę - inicjatywa edukacyjna w gminie Biały Dunajec" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, że rekrutacja została przedłużona do dnia 11 maja 2009 r.

       

Informacje o artykule

Zredagował(a): Bartłomiej Szczerba
Data powstania: 29.04.2009 10:43
Liczba wyświetleń: 211684
drukuj

2009-04-14 23:28:32

Projekt "Wykorzystaj szansę - inicjatywa edukacyjna w gminie Biały Dunajec"


Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem przystępuje do realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - "Wykorzystaj szansę - inicjatywa edukacyjna w gminie Biały Dunajec" (Działanie 9.5 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).

                           

Projekt jest adresowany do pracujących mieszkańców gminy Biały Dunajec i zakłada organizację następujących rodzajów szkoleń:
a) szkoleń językowych dla 21 osób,
b) szkoleń biznesowo-księgowych dla 10 osób,
c) szkoleń informatycznych dla 9 osób.

Osoby zainteresowane uczestnictwem zachęcamy do wypełnienia formularzy rekrutacyjnych i złożenie ich w sekretarciacie Powiatowego Urzędu Pracy w Zakopanem, ul. Ks. Stolarczyka 14. Rekrutacja trwa do 30 kwietnia 2009 r.

Wszelkich informacji na temat warunków uczestnictwa,  rekrutacji, form wsparcia udziela p. Bartłomiej Szczerba lub p. Anna Krzeptowska Sabała, tel. 018 20 217 92.

Informacje o artykule

Zredagował(a): Bartłomiej Szczerba
Data powstania: 14.04.2009 23:28
Liczba wyświetleń: 212278

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Regulamin_9.5.doc Regulamin rekrutacji i uczestnictwa 2009-04-14 23:14:27 Szczerba Bartłomiej
załącznik Zal nr 1 - Formularz_rekrutacyjny.doc Formularz rekrutacyjny 2009-04-14 23:14:54 Szczerba Bartłomiej
załącznik Zal nr 2 - oswiadczenie-uczestnictwo.doc Oświadczenie 1 2009-04-14 23:15:21 Szczerba Bartłomiej
załącznik Zal nr 3 - Oświadczenie_dane_osobowe.doc Oświadczenie 2 2009-04-14 23:15:40 Szczerba Bartłomiej
załącznik Zal nr 4 - oswiadczenie-wykształcenie.doc Oświadczenie 3 2009-04-14 23:16:02 Szczerba Bartłomiej